Audit

                                            hanggang kailan ka anak
                                            ng nanay mong
                                            tila nagpasyang hindi na maging ina
                                            sa iyong sinukuan na
                                            ng pagka-tatay ng ama

                                            magkano ang pagkataong
                                            inutang sa semilya
                                            at iniupa sa bahay-batang
                                            tinuluyan nang madilim na mga buwan
                                            tungo sa mas mahabang taon ng singilan

                                            kailan ka anak at hindi
                                            ng magulang mong hindi mabayaran
                                            ng bait, ng dunong, ng sipag
                                            ng pagmamahal ang lahat nilang ipinuhunan
                                            sa nalugi nilang mga pangarap

                                            at ang nasawi mong mga pagsisikap
                                            ay hindi ba nila mapapatawad
                                            hanggang mamalimos ka
                                            sa bubong kung saan ka sumilong,
                                            sa pinggan kung saan ka lumamon

                                            kailan taong ganap ang isang anak
                                            kung ang pusod niya
                                            ay pilat tanda ng pagkakulong sa ina
                                            at sa pangalan niya'y
                                            may marka ng pagkatali sa ama
____________________________________
para sa araw ng mga Ina at Ama ngayong Hunyo