At the Beginning

It hit me. This story of us is all a misconception from my end. I was so in love with you that I misconstrued your friendship for reciprocation. Even at the falling out, I mistook your silence for pain equivalent to mine.


And now that we are at the bumpy part of the ending road, I am still revisited by hopeless misinterpretation of a love that never was. The veil I have unshrouded. I have shook off most of the memories, more so the feelings. I have honestly forgotten the happy chunk and deliberately remembered the painful parts to help me get over the former.

Yet by some play of fate, we are rekindling, to my dismay. I fight off vehemently, literally and internally. And so far I'm still at the winning end. By being half-hearted I tend to see it from a far-off point and yet imbibed enough to get more of the revelation I have so long ignored but not willing to forego..

We are at the climax, resolving the conflict of the story before we give off a blastful or quiet ending, whichever it may be, then roll the credits.

Why, you'd ask, when we have died as our parts with each other? Because a story doesn't end unexplained. That is not a story. That's the way for real life.And ours is just a story. A chapter in our lives that has to end. Which is worse when left unexplained, a life or a death? Probably both because the two are one - integral and cannot be separate from each other.

Life is not but without worth at its end. The art of forgetting, I have mastered it that even the important part I forget. My recovery is the vagueness of memory.

Forget poignant. 

Forget vivid. 

They're all[.]
____________

Sa Aking Tag-araw

Napakahirap balikan ng tag-araw. 

Paano mo nga ba ibabalik ang alinsangan, ang alikabok sa daan, ang bitak ng lupa, ang tining ng dagat, ang nipis ng hangin, ang init ng buhangin, ang mga saranggola sa itaas at mga batang amoy pawis na nagpatayog sa kanila? 

Mahirap.

Ako'y naiwan. At ako'y nagpapaalam sa aking tag-araw. Wala akong nasilayang tubig na mapaglalabhan ng marumi kong kaluluwa kaya ako'y nanlilimahid pa rin sa mga nagdaang mantsa. Hindi kami nakapaglaba ng aking kaibigan at nakapagsampay sa ilalim ng mainit na araw.
Napamahal na ako sa ulan. Sa ligayang dulot ng pagtatampisaw sa mga mumunting dagat ng siyudad na ito; sa maya't mayang pagkabasa ng aking matigas na ulo at malambot na bumbunan; sa lamig ng paligid at sa linis ng hangin pagkakatapos nitong bumuhos; sa paglalangoy sa mga butil ng tubig sa ilalim ng maitim na langit. Walang payong o kapote. Hindi ako takot sa sipon. Hindi naman siguro ako magkakasakit. May tiwala ako sa ulan. Sa aking ulan.

Kaya ibigay natin sa tag-araw ang sa kanya.

Ako nama'y hahawak sa kamay ng aking tag-ulan at magbibilad ng mga tuyong pangarap at maduduming alaala sa kanyang bawat buhos.

Mahirap ding akayin ang tag-ulan.

Pero hindi singhirap ng pagbalik ng tag-araw.
____________

Life's a Beach

Mga kuhang larawan sa Laiya, San Juan, Batangas.
Pagdating ng araw.
Alin kaya sa mga ito ang bakas mo?
"Tumanga ka sa dagat. Baka may umahon." -Ricky Lee, Trip to Quiapo
Sentimyento.
Tabi sa tabing dagat.