Sa Wakas

     Sinisimulan kita sa pamamagitan ng lahat ng mga hindi ko nakasanayan; ng iilang mga hindi ko napagkakasyahang alalahanin at alalayan, ng iisang hindi ko matant'ya kung hanggang saan ang abot ng ngiti, kailan ang ligpit ng sabik, ilan ang hakbang ng hikbi:     bumati ng magandang araw;
     manimbang maghapon;
     magmahal ng magdamag;
     manuyo ng buwan;
     akayin ang taon;
     tawirin ang kailanman

       at magsulat sa lahat ng pagitan.

____________