History Major

                                      
                                             Kung matatandaan mo ang petsa
                                       Malaman mo kayang hinintay kita
                                       Sa pagitan ng isang kilometrong luha
                                       Paikot sa hangganan ng 'yong diwa?

                                       Kundi ma'y alalahanin mo ang lugar
                                       Kung saan nagsimula ang pag-akbay
                                       Ng aking hinliliit sa'yong isip
                                       At umakay sa saglit mong pag-ibig.

                                       Doon ako nag-abang noong ating araw.
                                       Noong aking gabing walang buwan
                                       Dahil wala ka't bumuhos ang ulan
                                       Sabay ng agos ng luhang walang puwang.

                                       Lingunin mo sana ang iyong nakaraan
                                       At naroon ang kasaysayan ng aking pagmamahal.
                                       Kung kailan ay noon at ang lugar ay doon.
                                       Magmula dito, hanggang ngayon.
____________

Muhon

"Please remember that four months can extend to a lifetme.
There are many probabilities: water comes back to shore - 
not necessarily the same water,
not necessarily the same shore - belonging to one same set.
The earth is still one big mass of land and has one big body of liquid."
_____________

Ito raw yung naaalala n'ya - dagat, langit, bangka, tubig, alon. Wala pa ako.

Mabilis ang apat na buwan. Kailan naman kaya ang habambuhay? Kailan kaya ito sisimulan? Paano ba natin susukatin ang lifetime kung pare-pareho pa taong buhay? Paano natin yun mararanasan kung hindi natin alam na ito'y iyon na?

Pero kung kasama dito ang mga araw na ito at lahat ng  kahapong kasama s'ya, salamat sa pagpapaalala. 

Namatay na yata ako nang paulit-ulit. Ganoon din siguro s'ya. Hindi ko alam. Nabuhay ulit ako mag-aapat na taon na at kung nasaan man ang dulo nito, sana wala akong bagong tao roon na muling kasama. Hindi rin sana ako bagong tao roon na kasama s'ya.

Kaya wala munang kahit anong lalagpas mula rito. Ito ay hanggang naroon s'ya at  narito ako.

Paglipas na ng ating habambuhay ako mangangako.
____________
Circa 2009. Dito nagmula ang pangalan ng blog.