Mandarasal

                                  Sumasampalataya ako sa pag-ibig
                                  Sa bitbit nitong init sa aking mga kilig
                                  Sa kabig nitong lamig sa aking mga ligalig
                                  Sa iwan nitong ligamgam sa aking mga agam-agam:

                                  Na ang pag-ibig ay kasal
                                  Ng mga pusong namamaalam sa katawan,
                                  Kumpisal ng mga damdaming kumakalas sa katinuan,
                                  Simbahan ng mga alaala mong kinukulong sa isipan.
                                  Na ang pag-ibig ay dasal -
                                  Taimtim at payapang usal ng mga hiling
                                  Sa dahas at ingay ng paninimdim.

                                  Na ito’y didinggin sa tiyak na pananahimik
                                  Kapag walang pag-asa nang nababatid

                                  At ito'y hihilig

                                  Sa mga nananalig.

____________

No comments:

Post a Comment