Bungad

Sa isang araw mo sa tag-araw ay nag-aantanda tayo sa pagpihit ng ating tag-init at hahayo tayo sa pagsasalit-salit sa lahat nating kinatapusan. Magsisimula ang lahat sa introduksyon ng sari-sariling pagsilang-

ako ay lamig, ikaw ay alab.

Ipaaalala muli nitong ako ito, ikaw iyan at ang dito’t doon nati'y

ritwal na pagpapaalam
siklikal na pagkakaibigan
at habitwal na pagmamahal.

At magmimintis man sa petsa, lilihis man sa oras, mayroon itong muhon sa lahat ng lupain ng panahon upang hindi maligaw ang ating kaluluwa sa lagi’t–laging pagsapit ng

matiwasay na pagdating,
mapayapang pag-alis o
masayang pagbabalik;
upang hindi masanay ang marurupok nating mga puso sa mga pangkaraniwan nang pagbati sa nakaraan-

ng isang maligayang kaarawan.
____________

2 comments: